Retouneren

Het herroepingsrecht/ retour zenden

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kan je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jouw aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.

Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht, verzoeken wij je om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@labellique.nl Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te sturen. Let op: Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als er vooraf contact met ons is opgenomen via info@labellique.nl. Helaas kunnen artikelen die op maat zijn gemaakt en sale aankopen, niet retour worden genomen. Om een bestelling te retourneren dien je ons retourformulier in te vullen en aan je retourzending toe te voegen! Download hier het formulier

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren en goed beschermd (b.v. bubbelplastic) om beschadigingen te voorkomen.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 5,00 zullen bedragen.